English Latvian Pусский
Galvenā Izvēlne
hippocampus-brt.com
hippocampus-brt.com
Bioprotector
[Saturs] Kopsavilkums par biorezonansi
Posted by guntis on 16 feb : 17:09
[Saturs] Kopsavilkums par biorezonansi
Posted by Zinkārīgais on 22 okt : 14:21
Zinātniskais pamatojums

Zinātniskais pamatojums

Pētījumi Anglijā, kas šeit īsumā atspoguļoti, statistiski nozīmīgā veidā pamato sekojošos faktus, ko jau sen noteica Brugemann Institūts:

  • ElektromganÄ“tiskais fenomens ir bÅ«tiski svarÄ«gs organismam, dzÄ«vÄ«bas sistÄ“mu struktÅ«rai un darbÄ«bai gan tad, kad tas ir vesels, gan slimÄ«bas laikā.
  • Ūdens, fizioloÄ£isko sāļu Å¡Ä·Ä«dumi un, kā vÄ“lāk tikai noskaidrots, arÄ« alkohols var uzglabāt elektromagnÄ“tisko informāciju.
  • Organismi (Ä·ermeņa Å«dens un Å¡Å«nas) arÄ« uzglabā informāciju un pastāvÄ«gi izdala to apkārtÄ“jā vidÄ“ istabas un Ä·ermeņa temperatÅ«rā. CilvÄ“ki arÄ« viens uz otru reaģē elektromagnÄ“tiskā veidā.
  • ElektromagnÄ“tiskie signāli, tostarp iekÅ¡Ä“jie, var tikt izmantoti ārstniecÄ«bas nolÅ«kos.
  • Uz katru pacientu jāattiecas individuāli. KontrolÄ“ts tests ar vairākiem, tāpÄ“c uzreiz nevar sniegt piemÄ“rotu metodi sniedzot efektÄ«vu individuālu ārstÄ“Å¡anu, jo tie ir divi, pilnÄ«gi atÅ¡Ä·irÄ«gi cilvÄ“ki.
  • Ideāla ārstÄ“Å¡ana ir auto-ipso terapija, kā to pacientiem sniedz BRT, izmantojot paÅ¡a pacienta frekvences.
Iesūtīt komentāru
Nosaukums
Lietotājvārds:
Komentārs:

Zinātniskā Izvēlne
Twitter

on-line.lv Interneta Lapu Katalogs