English Latvian Pусский
Galvenā Izvēlne
hippocampus-brt.com

hippocampus-brt.com
Bioprotector
Komentāri
[Saturs] Kopsavilkums par biorezonansi
Posted by guntis on 16 feb : 17:09
mani interese radit rezonasi atomos ar iespeju par [more ...]

[Saturs] Kopsavilkums par biorezonansi
Posted by Zinkārīgais on 22 okt : 14:21
Interesanti uzzināt ko jaunu, paldies...

IZGLĪTĪBA

izglītība

SIA Hippocampus - BRT sistemātiski māca biofizikālo pieeju bioloģijas un medicīnas ārstiem, terapeitiem, veselības aprūpes speciālistiem, kā arī citiem interesentiem. Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem integrēt šīs jaunās teorētiskās un praktiskās zināšānas viņu medicīniskajā praksē un personiskajā dzīvē. Pēdējo 11 gadu laikā Hippocampus ārsti un personāls ir lasījuši lekcijas un vadījuši kursus visā pasaulē ar pieaugošu indivīdu un institūtu skaitu, kuri ir fascinēti par jauno biofizikālo un holistisko pieeju medicīnā. Šīs lekcijas ir pieejamas 10 valodās un attiecas uz visām dzīves jomām, piemēram, BRT, fizisko - ķīmiju, fiziku, elektromagnētisko biokomunikāciju, bioinformātiku (tās plašākā nozīmē), holistisko medicīnu un Piecu elementu teoriju.

Semināri notiek visā Eiropā, Dienvidamerikā un Āzijā. Mēs iepazīstinam ar BRT dažādu universitāšu beidzējus, kas ir veicinājis pārmaiņas akademiskajā medicīnas nozarē caur dažādām publikācijām. Papildus tam, mēs strādājam, lai uzsāktu pasaules mēroga profilakses aprūpes tīklu, lai vienotu cilvēkus un sniegtu informāciju, kas veicinātu bioinformātiku, tās ikdienas ietekmi un veselīgu dzīvesveidu, lai attīstītu un uzturētu organisma spējas. Šī konsekventā uzmanības koncentrēšana uz izglītošanu ir izvirzījusi mūs kā līderus BRT nozarē.

 

Hippocampus nodrošina izglītību visiem lietotājiem

Profesionāliem veselības aprūpes sniedzējiem ir nepieciešama rūpīga un detalizēta izglītība, lai iepazītos ar jauno funkcionālās pieejas paradigmu, kuras pama tā ir bioinformātika. BRT nepieciešama uz informāciju un pašregulāciju balstīta pieeja organisma adaptācijas procesiem.

Vide un organisms pastāvīgi mijiedarbojas un savstarpēji ietekmē viens otru; dabas vienotība šķiet neapšaubāma un šobrīd tiek izstrādā tas uz procesu orientētas novērtēšanas metodes. Līdz šim cilvēka ķermenis, šķiet, ir visjutīgākais mērinstruments.

Tā saucamā mērījumu objektivitāte kļuva ļoti relatīva, pateicoties pašai izveidotajai mērījumu sistēmai. Visus šos faktorus, kas sniedz cilvēkam laimi un apmierinājumu, nevar izmērīt “objektīvi”, no otras puses, nav divu vienādu hronisku sāpju un fizioloģisko funkciju zuduma gadījumu; tieši šajā dinamikā mainās uzskati par agrāk izveidotajiem bioloģijas un veselības aprūpes likumiem.

Hippocampus institūts piedāvā 200 akadēmisko stundu programmu, kas ir pamatizglītība visiem profesionālajiem BRT lietotājiem. Papildu izglītības programmas tiek nodrošinātas, pamatojoties uz lietošanas jomu vai terapijas protokoliem. Papildus apmācībai i erīces lieto šanā, mācību programma ietver uztura, fiziskās aktivitātes jautājumu, garīgā un emocionālā stāvokļa līdzsvarošanu un ar TCM saistītus pašregulācijas veicināšanas aspektus. Vidēji BRT apmācības prasa 2 3 gadus. Visā 1400 stundu ilgā BRT kursa la ikā Hi ppocam pus institūts nodrošina nepārtrauktu tiešsaistes atbalstu visiem praktizētājiem.

Neprofesionāliem lietotājiem Hippocampus institūts nodrošina īsākas mācību programmas, kas ir ļoti informatīvas un dzīvi mainošas. BRT mērķis ir atbalstīt visas dažādā s organisma adaptācijas aktivitātes, līdz ar to izglītības programmas veicina ne tikai tehniskās informācijas apguvi, bet arī aktīvas līdzdalības un iesaistīšanās dziedināšanas procesā uzvedības aspektus. Šis ceļojums ietver apzinātu lēmumu pieņemšan u bioloģiskās saskaņotības atbalstam . Publiskās lekcijas un īpaši organizēti klientu atbalsta pasākumi notiek daudzās un dažādās BRT klīnikās.

 

BRT pielietojums pats par sevi ir izglītības process

BRT nav tikai moderna tehnoloģija, kas ietver virkni dažādu ierīču, bet gan vairākas tehnikas, kas liek vērst uzmanību uz organismā un ap to notiekošajiem procesiem.

Tāpēc visas BRT sesijas ietver arī dzīvesveida izmaiņas un veselības aprūpes speciālisti nepārtraukti māca, kā izvairīties no turpmākas dabiskās ķermeņa informācijas plūsmas nosprostošanas. BRT ir “zaļā revolūcija” visos dzīvos aspektos, jo BRT novērtē un optimizē informācijas plūsmu. Tajā pašā laikā BRT māca izvairīties no visām lietām, kas neitralizē dabiskos adaptācijas procesus, tādējādi BRT dod jaunas iespējas visiem lietotājiem.

 

BRT dod jaunas iespējas lietotājiem

Ejot pa pašizlīdzināšanas (pašdziedināšanās) un pašatklāšanās ceļu, visi BRT lietotāji kļūst vairāk pieredzējuši pašnovērošanā un apzinātā lēmumu pieņemšanā. Ēšana, dzeršana, iepirkšanās, miegs, fiziskās aktivitātes, kā arī brīvā laika aktivitātes un sociālā mijiedarbība mainās un kļūst mierīgāka. BRT lietotāji vairāk apzinās, kādas ir viņu komunikācijas un adaptācijas sistēmas vajadzībām, un norobežojas no nevajadzīgas, modīgas uzvedības. BRT veicina dziļu pieredzi, attīstot spēcīgu klātbūtni, nošķirot pieejamās iespējas un rosinot autentisku, atbilstošu izvēli. To mēs saucam par jaunām iespējām.

Veselības aprūpes speciālisti, kuri izmanto BRT, atgriežas pie personīgā un ģimenes konsultanta “vecā” modeļa; fizioloģiskā un emocionālā līdzsvara uzturēšana atkal ir viņu prioritāte. Tieši tā biofizika atrisina notiekošo cīņu starp “vecmodīgām” un “mūsdienu” tendencēm bioloģijā un veselības aprūpē un piedāvā “cilvēka mēroga” personalizētu problēmu risināšanu katrā individuālā gadījumā. Veselības aprūpes speciālisti savā darbā atkal atrod cieņu un intelektuālo prieku, bet pacienti kļūst par apmierinātiem klientiem ar nepārtraukti pieaugošu motivāciju. Pašcieņa tiek atjaunota abās pusēs.

 

Profesionālās izglītības moduļi

1. Vispārējā BRT - pamata līmeņa kurss (200 stundas)

 1. Vielmaiņas darbības ātrums un kompleksitāte
 2. Sinhronizācijai nepieciešamie pašregulācijas mehānismi
 3. Adaptācija - definīcija no biofizikas viedokļa
 4. Elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumu vēsture
 5. Iekšējie rosinātāji
 6. Ārējie rosinātāji
 7. Bioregulācijas tehnoloģiju (BRT) definīcija
 8. BRT lietojumi akūtā aprūpē
 9. BRT lietojumi hroniskos gadījumos
 10. BRT lietojumi paliatīvajā aprūpē
 11. BRT lietojumi profilaktiskajā aprūpē
 12. BRT stresa pārvaldībā
 13. BRT veiktspējas optimizācijā
 14. BRT kombinācija ar citām tehnikām un intervencēm
 15. Dzīves stila aspekti un BRT
 16. Kā sazināties ar pacientiem, kā motivēt klientus

2. Vispārējā BRT - padziļināts kurss (1400 stundas)

 1. BRT pamata līmeņa kurss
 2. Elektromagnētiskās biokomunikācijas uztura aspekti
 3. Daudzpakāpju ķīmiskā jutība
 4. Pārtikas nepanesība un alerģija
 5. Alerģijas psihoemocionālie aspekti
 6. Personīgās un ģimenes informācijas apstrāde
 7. Ārējo procesu ietekme uz stresa pārvaldību un lēmumu pieņemšanu
 8. Iekšējo procesu ietekme uz stresa pārvaldību un lēmumu pieņemšanu
 9. Funkcionāla pieeja fizioloģijā un homeodinamikas jēdziens
 10. Asinsrites sistēma un BRT
 11. Saistaudu loma trofiskajā aktivitātē un elektromagnētiskajā biokomunikācijā
 12. Tradicionālā ķīniešu medicīna (TĶM) un BRT
 13. Kustību un balsta sistēma un BRT
 14. Novecošana un BRT
 15. Auglība, funkcionālā neauglība un BRT
 16. Ginekoloģija un BRT
 17. Androloģija un BRT
 18. Pediatrija un BRT
 19. Nervu sistēma un BRT
 20. Miegs, atpūta, garīgā-emocionālā līdzsvarotība un BRT
 21. Darbības optimizācija un preventīvas pieejas
 22. Veselības aprūpes speciālistu pašaprūpe
 23. Sporta medicīna un BRT

3. BRT fizioterapijā (144 stundas)

 1. BRT vēsture
 2. Jaunas pieejas fizioterapijā, kas balstītas uz elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
 3. BRT un sāpju pārvaldība
  1. ar izturību saistīti faktori
  2. vides faktori
  3. dzīves stila faktori
  4. akūtu sāpju novēršana
  5. hronisku sāpju novēršana
 4. BRT un asinsrites sistēmas atbalsts
 5. BRT un muskuļu enerģijas optimizācija
 6. BRT un muskuļu koordinācijas un elastīguma uzturēšana
 7. BRT un brūču dzīšana
 8. BRT un rehabilitācija pēc operācijas
 9. BRT un rehabilitācija pēc amputācijas
 10. BRT un manuālā terapija
 11. BRT un hiropraktiskās aprūpes modalitātes
 12. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
 13. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)

4. BRT gerontoloģijā (144 stundas)

 1. BRT vēsture
 2. Jaunas pieejas gerontoloģijā , kas balstītas uz elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
 3. BRT un hormonālā sistēma
 4. BRT un vides stresa faktori, tostarp daudzpakāpju ķīmiskā jutība
 5. BRT un sensoro sistēmu atbalsts
 6. BRT un gremošanas sistēmas atbalsts
 7. BRT un asinsrites sistēmas atbalsts
 8. BRT un miega pārvaldība
 9. BRT un garīgi-emocionālais līdzsvars
 10. BRT un atmiņas veicināšana
 11. Garīgā tonusa programma (MFP)
 12. Redzes uzlabošanas programma (VIP)
 13. Dzirdes uzlabošanas programma (HIP)
 14. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
 15. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)

5. BRT sporta medicīnā (144 stundas)

 1. BRT vēsture
 2. Jaunas pieejas sporta medicīnā, kas balstītas uz elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
 3. Iedzimti un ar izturību saistīti adaptācijas faktori
 4. BRT un akūti ievainojumi
 5. BRT un hroniski ievainojumi
 6. BRT un mikroievainojumi
 7. BRT un sporta uzturs
 8. BRT un ceļošana
 9. BRT un miegs, atpūta, garīgā-emocionālā līdzsvarotība
 10. BRT un sporta psiholoģija
 11. BRT un kompleksa veiktspējas optimizācija
 12. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)
 13. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
 14. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)

6. BRT stresa pārvaldībā (144 stundas)

 1. BRT vēsture
 2. Jaunas pieejas stresa vadībā, balstoties uz elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
 3. BR T un dzīves stila elementi
  1. ēšanas paradumi
  2. fiziskās aktivitātes
  3. garīgās aktivitātes
  4. miega un atpūtas paradumi
 4. Garīgi emocionālā līdzsvara vingrinājumi
 5. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)

7. BRT un profilaktiskā aprūpe (144 stundas)

 1. BRT vēsture
 2. Jaunas pieejas profilaktiskajā aprūpē, kas balstītas uz elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
 3. BRT un gremošanas sistēma
 4. BRT un asinsrites sistēma
 5. BRT un hormonālā sistēma
 6. BRT un miega pārvaldība
 7. BRT un garīgi-emocionālais līdzsvars
 8. Garīgi-emocionālā līdzsvara vingrinājumi
 9. BRT un dzīves stila elementi
  1. ēšanas paradumi
  2. fiziskās aktivitātes
  3. garīgās aktivitātes
  4. miega un atpūtas paradumi
  5. ģimenes dinamika
  6. skolas un darba vietas dinamika
 10. BRT un vides stresa faktori, tostarp daudzpakāpju ķīmiskā jutība
 11. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)
 12. Kaulu, locītavu un mugurkaula stiprināšanas programma (BojoSip)
 13. Muskuļu līdzsvara programma (MBP)

8. BRT psiholoģijā un uzvedības medicīnā (144 stundas)

 1. BRT vēsture
 2. Jaunas pieejas psiholoģijā un uzvedības medicīnā, kas balstītas uz elektromagnētiskās biokomunikācijas pētījumiem
 3. BRT un vides stresa faktori, tostarp daudzpakāpju ķīmiskā jutība
 4. BRT un dzīves stila elementi
  1. ēšanas paradumi
  2. fiziskās aktivitātes
  3. garīgās aktivitātes
  4. miega un atpūtas paradumi
  5. ģimenes dinamika
  6. skolas un darba vietas dinamika
 5. BRT un emocionālie atribūti saskaņā tradicionālo ķīniešu medicīnu (TĶM)
 6. BRT un ar izturību saistītās emocionālās iezīmes
 7. BRT un bailes, trauksme, neizlēmība
 8. BRT un uzmanības deficīta traucējumi (ADD)
 9. BRT un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi (ADHD)
 10. BRT un autisma spektra traucējumi (ASD)
 11. BRT un pēctraumatiskā stresa traucējumi (PTSS)
 12. BRT un depresija
 13. Vingrinājumi psiholoģiskajam līdzsvaram
 14. Lenyo Stresa vadības programma (LSMP)

 

 

 

Iesūtīt komentāru
Nosaukums
Lietotājvārds:
Komentārs:

Zinātniskā Izvēlne
Twitter