English Latvian Pусский
Galvenā Izvēlne
hippocampus-brt.com
hippocampus-brt.com
Bioprotector
[Saturs] Kopsavilkums par biorezonansi
Posted by guntis on 16 feb : 17:09
[Saturs] Kopsavilkums par biorezonansi
Posted by Zinkārīgais on 22 okt : 14:21
Kā ārstēšana

Kā ārstēšana

Profilakse - koncentrējas uz ķermeņa novecošanās procesiem, kustību sistēmām, palīdzot sekojošās (bet ne tikai) jomās:

 • StimulÄ“ organisma pašārstÄ“Å¡anās spÄ“jas, lai atgÅ«tos pÄ“c kaulu lÅ«zumiem un citām ar kauliem saistÄ«tām problÄ“mām;
 • Uzlabo personas komforta sajÅ«tu;
 • Uzlabo organisma pašārstÄ“Å¡anās spÄ“ju gremoÅ¡anas traucÄ“jumu un pielāgoÅ¡anās problÄ“mu gadÄ«jumā;
 • PalÄ«dz pret novecoÅ¡anos, uzturot organisma bioinformātikas darbÄ«bas;
 • Pastiprina anti-oksidantu un vitamÄ«nu iedarbÄ«bas efektu;
 • Veicina bÄ“rna harmonisku fizisko un garÄ«go attÄ«stÄ«bu - Å¡Ä«s iekārtas var lietot, piemÄ“ram, bÄ“rnam guļot;
 • PalÄ«dz vispārÄ“jai sāpju novÄ“rÅ¡anai;
 • PalÄ«dz hronisku sāpju gadÄ«jumos, tādos kā galvas sāpes un locÄ«tavu sāpes;
 • PalÄ«dz atgÅ«ties pÄ“c traumām vai operācijām;
 • Uzlabo elpoÅ¡anas funkcijas;
 • AtbrÄ«vo ar asinÄ«m aizsprostotus elpoÅ¡anas ceļus;
 • Kalpo profilaksei, lai uzturÄ“tu atbilstoÅ¡u ausu darbÄ«bu (ne tikai kā papildus paÅ¡-ārstÄ“Å¡anu dzirdes pasliktināšanās gadÄ«jumā), piemÄ“ram, cilvÄ“kiem, kas strādā trokšņainās vidÄ“s;
 • Mazina acu nogurumu un palÄ«dz muskuļu, kas saistÄ«ti ar acu saspringumu, relaksācijā;
 • Paātrina atjaunoÅ¡anās procesus pÄ“c fiziskās piepÅ«les;
 • Samazina muskuļu sāpes pÄ“c treniņiem;
 • Ietver ikdienas treniņa slodzi sporta aktivitātÄ“s (t.i. vairāk treniņa ar mazāk sāpÄ“m).

Integrācija - savieno moderno biofiziku un senās medicīnas metodoloģijas: Terapija īpaši strādā ar akupunktūru, Piecu elementu terapiju, meridiāna terapiju un čakru terapiju sekojošajās (bet ne tikai) sfērās:

 • NovÄ“rÅ¡ traucÄ“jumus orgānu un Å¡Å«nu darbÄ«bās, kontrolÄ“jot visus piecus elementus - koku, uguni, zemi, metālu, Å«deni (Piecu elementu teorija);
 • HarmonizÄ“ piecu elementu emocionālo darbÄ«bu;
 • Attiecas uz meridiāna traucÄ“jumiem;
 • Palielina efektivitāti, kontrolÄ“jot visu čakru darbÄ«bu;
 • Attiecas uz Iņ un Jaņ nelÄ«dzsvaru;
 • KoncentrÄ“jas uz cilvÄ“kiem, kas ir iesācÄ“ji, ar vidÄ“ju pieredzi vai pieredzÄ“juÅ¡i meditācijā;
 • PalÄ«dz dziļos iekÅ¡Ä“jos ceļojumos meditācijā.

Relaksācija - palīdz kontrolēt garastāvokļa izmaiņas un izvairīties no agresivitātes, palīdzot sekojošās, (bet ne tikai) šajās sfērās:

 • Risina fiziskās un psiholoÄ£iskās problÄ“mas, kas saistÄ«tas ar apspiestām emocijām;
 • PalÄ«dz saasinātas rÄ«cÄ«bas gadÄ«jumā;
 • IzslÄ“dz elektromagnÄ“tiskās engrammas apspiestajām emocijām, kas noved pie agresÄ«vas uzvedÄ«bas;
 • PalÄ«dz akÅ«tas neapmierinātÄ«bas gadÄ«jumā;
 • PalÄ«dz uzturÄ“t gaiÅ¡umu un labu noskaņu, kā arÄ« emocionālo/garÄ«go lÄ«dzsvaru grÅ«tos laikos;
 • PalÄ«dz depresijas ārstÄ“Å¡anā.

Veicināšana - palīdz darboties ar lielāku enerģiju un mazāku stresu, palīdzot sekojošajās (bet ne tikai) sfērās:

 • PalÄ«dz pie kustÄ«bu traucÄ“jumiem (t.i., biežiem negadÄ«jumiem vai ievainojumiem);
 • PalÄ«dz cilvÄ“kiem novÄ“rst biežas galvassāpes;
 • PalÄ«dz tiem, kas ātri saaukstÄ“jas;
 • PalÄ«dz tiem, kas nespÄ“j pieņemt lÄ“mumus;
 • PalÄ«dz situācijās, kad ir grÅ«ti pateikt „nÄ“";
 • Uzlabo motivāciju;
 • PalÄ«dz noņemt emocionālus ierobežojumus;
 • Uzlabo problÄ“mu risināšanu;
 • DerÄ«gs, gatavojoties eksāmeniem un saspÄ«lÄ“tos brīžos darbā;
 • Uzlabo mācÄ«Å¡anās spÄ“jas;
 • PalÄ«dz koncentrÄ“ties;
 • Uzlabo atmiņas spÄ“jas;
 • Atvieglo kaitÄ«gu ieradumu, tādu kā smÄ“Ä·Ä“Å¡ana vai alkohola lietoÅ¡ana, samazināšanu, atmeÅ¡anu.
Iesūtīt komentāru
Nosaukums
Lietotājvārds:
Komentārs:

Zinātniskā Izvēlne
Twitter

on-line.lv Interneta Lapu Katalogs